Tag: การจัดเก็บผัก ผลไม้

เคล็ดลับการทำอาหาร

การเก็บถนอมอาหาร แต่ละประเภทสามารถเก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้นานแค่ไหน

                การเก็บถนอมอาหาร เราได้เรียนรู้เวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บผัก ผลไม้ ถั่ว เนื้อวัว และเนื้อหมู กันไปแล้วในตอนที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นว่าวัตถุดิบแต่ละชนิดก็มีระยะเวลาที่แตกต่างกันไป จึงควรต้องจัดเตรียมและแยกเก็บให้เหมาะสมเพื่อรักษาวัตถุดิบของเราให้คงสภาพในการนำมาปรุงอาหารมากที่สุด วิธี การเก็บถนอมอาหาร ที่ทำให้อาหารอยู่ได้นานมากขึ้น เนื้อสัตว์ปีก สัตว์ปีกสามารถแช่แข็งอยู่ได้ตั้งแต่สี่เดือนถึงหนึ่งปี สิ่งสำคัญคือควรคำนึงถึงการทำความสะอาดก่อนแช่แข็ง เพราะเนื้อสัตว์ปีกมีความเสี่ยงต่อการเป็นพิษของเชื้อซัลโมเนลลา และจำไว้ว่าเมื่อคุณละลายน้ำแข็งเพื่อใช้งานเนื้อสัตว์ปีครั้งหนึ่งแล้ว ควรใช้ให้หมด ไม่ควรเอากลับไปแช่ซ้ำอีก เพราะมีโอกาสปนเปื้อนแบคทีเรีย ดังนั้นจึงควรหั่นเป็นชิ้นๆ ขนาดพอเหมาะต่อการใช้งานก่อนเอาเข้าแช่แข็งครั้งแรก ระยะเวลาเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง ไก่หรือนกทั้งตัว                                                                      1             ปี หั่นชิ้นแบบดิบ (มีและไม่มีกระดูก)                                       9              เดือน ปรุงสุกแบบชิ้นหรือทั้งตัว                                                       4              เดือน *ระยะเวลาอาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากสิ่งปนเปื้อน เช่น เชื้อรา, อุณหภูมิตู้แช่ตก, ไฟดับ ฯลฯ อาหารทะเล อาหารทะเลส่วนใหญ่ที่เราซื้อ เคยถูกแช่แข็งมาก่อน เว้นแต่คุณจะโชคดีเพราะอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่ง หรือจับได้ด้วยตัวเองสดๆ วัตถุดิบจำพวกปลามีความปลอดภัยในการแช่แข็งซึ่งแตกต่างจากสัตว์ปีก และมักจะมีอายุสองถึงหกเดือนเมื่อแช่แข็ง ระยะเวลาอาหารทะเลแช่แข็ง ปลาที่มีไขมัน (เช่น […]

Back To Top